Wzór protokuł zniszczeń

James Potter and his great wonder

Temat: Jak pozbyć się komputera?

Kwestią jest czy sprzęt od początku nie był zewidencjonowany, czy dopiero teraz go spisano ze stanu (i co się wtedy zrobi ?...protokół zniszczenia...? :D ).


komp nigdy nie został wprowadzony do ewidencji. Wpis tylko do KPiR kol. 14.

Chodzi mi o to, czy muszę go teraz w jakiś sposób "ściągnąć" ze stanu? Czy istnieje taka potrzeba? Czy np. czy firma remontowa musi się rozliczać z każdego zużytego narzędzia (wiertła, kielni itp)?
Może wystarczy właśnie protokół zniszczenia (wzór?) - dodatkowo to wtedy mógłbym chyba wliczyć to jeszcze raz w koszty (strata). Albo się mylę?

Zawsze mogę sprzedać go na siebie, no ale po co płacić od tego podatek dochodowy...

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=27882Temat: Odzyskanie odszkodowania od firmy kurierskiej -cieżka sprawa
Witam.

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc, gdyż mam poważne problemy z odzyskaniem jak mi się wydaje należnego odszkodowania od firmy kurierskiej. Sprawa ma się następująco...

W kwietniu nadalem za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK sp. z o. o. przesyłke. Był to stelarz demonstracyjny do sprzętu elektornicznego o wymiarach wys ok 180cm, szer 100cm, gł. 50cm. Dość cieżka konstrukcja zrobina z drewna oraz włókiem sztucznych. Ze względu na to, że wydawało mi się że jedyne co można zrobić z tak mocną konstrukcją to poobijać jej boki, została owinięta w folie bąbelkową. Kurier przyjechał i bez żadnych zastrzeżeń przyjął paczkę, która została ubezpieczona na 1600zl, paczke nadałem jako osoba fizyczna ..... 2 dni później przyjeżdża kurier z firmy Opek i mowi ze ma dla mnie przesyłke od firmy OPEK!!! paczka była zawinięta w czarną folię dlatego nie było widać co to jest. Kurier także mowił że nie ma pojęcia co to jest. udało mi się później sprawdzić i się okazało, że jest to moj stelarz. Został spisany protokół zniszczenia - skoda całkowita, a następnie złożyłem reklamację do fimy opek. na moją reklamację otrzymałem odpowiedz - krótko mowiąc napisali, że firma nie odpowiada za szkody gdyż paczka była niewłaściwie zapakowana i przygotowana do transportu.....! Złożyłem ponowną reklamacje w ktorej powołałem sie na odpowiednie przepisy i dostałem odpowiedz, że na moją szkodę odpowiada ubezpieczyciel firmy Opek - Gerling Polska! Napisali, że mam przesłać do nich wszystkie właściwie doumenty dotyczące sprawy. Dołaczyli także korekte faktury vat z powodu " uznianie reklamacji".

Tak wiec wysyłam dokumenty do wskazanej fimy ubezpieczeniowej, firma odpisuje i odmawia wypłaty odszkodowania ze względu, zgadnijcie na co....na to, że "przesyłka była niewłaściwe zapakowana, a ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w niewłaściwie zapakowanych paczkach. Oczywiscie napisalem odwołanie od decyzji ktore wysłałem 09.06.2006. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi na moje odwołanie od decyzji od firmy ubezpieczniowej...Co teraz zrobić czy pisać juz ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, jeśli tak czy ktoś z Was posiada jakiś wzór takiego wezwania?

Prosze o Wasze opinie oraz porady


pozdrawiam
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=2230


Temat: Drogi po zimie!!Jak dojść swego!
Dziurawe, niedbale załatane, pełne wybojów‌ To obraz ogromnej większości polskich dróg.
Zarządcy dróg nie przykładają wielkiej uwagi do jakości napraw zniszczonych nawierzchni, co odbija się w zdwojony sposób po każdym opadzie deszczu, czy deszczu ze śniegiem i następującym po nim przymrozku.

Zimowe wahania temperatur; odwilż za dnia, po zmroku zaś mróz, to idealne warunki sprzyjające destrukcji nawierzchni dróg. Woda z roztopionego śniegu, najmniejszą szczeliną przedostaje się w głąb struktury bitumicznej, gdzie ‟czyha” na spadek temperatury poniżej zera. Kiedy już zaczyna zamarzać powiększa swoją objętość bezwzględnie wysadzając elementy drogi. Wystarczy wtedy kilka pojazdów, które skruszą wysadzony asfalt i rozsypią go wokół pięknej dziury, stwarzając idealne warunki do uszkodzenia opon, felg, a nawet całego zawieszenia. Takie drobiny asfaltu leżące na drodze to również idealne warunki do uszkodzeń szyb i karoserii, w wyniku wystrzelenia kamyków spod kół innego uczestnika ruchu. Nie uprzątnięte elementy uszkodzonej nawierzchni to także zagrożenie w przypadku nagłego hamowania – hamowania, które skończyć się może stłuczką, a w normalnych warunkach byłoby zupełnie bezpieczne. Niestety, często nie sposób w ciasnym ulicznym ruchu ominąć takiego ubytku w jezdni, nawet jadąc 40 km/h.

Kiedy już wpadniemy w taką dziurę i uszkodzimy opony, czy też opony łącznie z felgami, nie traćmy głowy. Choć w takich wypadkach to na kierowcy ciąży obowiązek udowodnienia związku przyczynowo-skutkowego, wcale nie jest to niemożliwe. Spokojnie zatrzymajmy auto zabezpieczając wszelkie możliwe dowody tej przykrej przygody. Wezwijmy Policję lub Straż Miejską, chodź czas oczekiwania może nie być krótki, warto zaczekać. Służby mundurowe sporządzą odpowiedni protokół, dokładnie opisując okoliczności, miejsce i czas zdarzenia oraz przybliżony zakres szkód w pojeździe. Na ogół wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna. Jeżeli Policja czy Straż miejska nie wykonają zdjęć, zadbajmy o to sami. Pomocne jest także ustalenie świadków zdarzenia, najlepiej osób trzecich, które mogą wesprzeć nas w ewentualnym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli połamaliśmy zderzak, odpadł nam kołpak lub inny element pojazdu, należy je zachować, aż do zakończenia dochodzenia odszkodowania – to ważne dowody rzeczowe.

Niestety. teraz musimy oddać nasz pojazd do naprawy. Jeżeli jest to konieczne wezwijmy pomoc drogową w celu holowania samochodu. Nie zapomnijmy wziąć rachunek za usługę. W zakładzie mechanicznym poprośmy o skosztorysowanie przywrócenia samochodu do normalnego stanu. Teraz należy ustalić właściciela - zarządcę drogi, na której doszło do uszkodzenia pojazdu. W miastach na prawach powiatu, a takimi są dawne miasta wojewódzkie, drogami zarządza prezydent miasta, gdzie indziej może to być burmistrz czy wójt. Może to być także zarząd powiatu lub zarząd województwa lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Mając już zgromadzoną dokumentację występujemy do odpowiedniego zarządcy drogi z wnioskiem o pokrycie szkód w samochodzie. Jeżeli zarządca drogi odmówi nam wypłaty odszkodowania możemy wystąpić do sądu z powództwa cywilnego. W takim wypadku, zwłaszcza, kiedy wartość szkody jest znaczna, wskazana jest opinia uprawnionego rzeczoznawcy, np. PZMot.

Wzór wniosku o odszkodowanie


Miejscowość, dn.
Nazwisko i Imię
Adres
Właściwy zarządca drogi

Wniosek o wypłatę odszkodowania
Składam wniosek o wypłatę odszkodowania za naprawę uszkodzonego pojazdu w wysokości (podać kwotę).

Uzasadnienie:
W dniu (podać datę) jadąc (podać nazwę ulicy i miejscowości) na wysokości posesji nr... wpadłem w nieoznakowaną i zalaną wodą dziurę w nawierzchni. Uszkodzono pojazd (podać markę i nr rejestracyjny). Dowodem jest notatka policji (Straży Miejskiej), zdjęcie pojazdu po uszkodzeniu, zdjęcie miejsca zdarzenia oraz zeznania kierowcy (podać nazwisko i adres) jadącego za mną auta. W wyniku wypadku uszkodzone zostały (wymienić wszystkie elementy). Naprawa pojazdu w celu przywrócenia go do stanu sprzed wypadku została ustalona przez zakład naprawczy na kwotę (podać skosztorysowaną wartość naprawy). Załączam kosztorys. Uszkodzony pojazd można obejrzeć w warsztacie naprawczym (podać nazwę i adres). Zaznaczam, że po skompletowaniu części w dn. (podać datę) pojazd będzie naprawiony. Dodatkowo proszę o zwrot kwoty (podać kwotę), jako kosztu holowania uszkodzonego pojazdu, który po zdarzeniu został unieruchomiony. Dowodem jest rachunek za holowanie.
Kwotę odszkodowania proszę przekazać przelewem na rachunek bankowy (podać numer) lub przekazem pocztowym na podany wyżej adres.

Podpis składającego wniosek

Załączniki (oryginały do wglądu):
1. Kopia notatki Policji (straży Miejskiej)
2. Kopia dokumentacji fotograficznej
3. Kopia oświadczenia świadka
4. Kosztorys naprawy auta (marka, model, nr. rej.)
5. Kopia rachunku za holowanie

Może się komuś przydać. Odpukać w niemalowane.
Źródło: klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?t=7176


Temat: Dyskusja o stow. Kocia wycięta z wątku o konferencji
" />
">Witam!

(...) Czy sądzisz że w takiej sytuacji niebieski ma prawo nakazać poszukiwaczowi opróżnienie kieszeni czy plecaka? Może zresztą i jest jakiś paragraf który im to umożliwia (antyterroryzm ) ale czy Ty byś się zgodziła to zrobić?

Pozdrawiam

VW


art 15 Ustawy o Policji:

1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo:

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,

2a) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego,

3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,

3a) pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków:

a) w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,

b) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe,

3b) pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,

5) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

5a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,

6) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

7) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa,

8) dokonywania kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. "
-----------------------------------------------------------
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień Policji oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

Rozdział 5

Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego

§ 16. 1. Osoba, która ma być poddana kontroli osobistej, może żądać obecności przy tej czynności osoby wskazanej przez siebie.
2. Policjant spełnia żądanie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli nie utrudni to lub nie uniemożliwi przeprowadzenia kontroli osobistej.
3. Policjant może przybrać osobę trzecią do obecności przy kontroli osobistej, jeżeli uzna to za konieczne do uzyskania właściwego rezultatu kontroli.

§ 17. Kontrolę osobistą powinien przeprowadzać, w miarę możliwości, policjant tej samej płci, co osoba kontrolowana, w pomieszczeniu niedostępnym na czas kontroli dla osób postronnych.

§ 18. 1. Policjant przegląda zawartość bagaży lub sprawdza ładunek znajdujący się w portach, na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, wodnego i powietrznego w obecności posiadacza bagaży lub ładunku albo przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.
2. Policjant przegląda zawartość bagażu lub sprawdza ładunek przyjęty do przewozu wyłącznie w obecności przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.
3. W przypadku braku możliwości zapewnienia natychmiastowej obecności osób, o których mowa w ust. 1 i 2, policjant może przejrzeć zawartość bagaży lub sprawdzić ładunek bez ich obecności, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, lub gdy istnieje uzasadniona obawa zniszczenia bądź utracenia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub które podlegają zajęciu w postępowaniu karnym.

§ 19. 1. Policjant dokumentuje czynności służbowe, o których mowa w § 16-18, w notatniku służbowym, określając datę, czas, miejsce i przyczynę przeprowadzenia czynności, dane dotyczące osób objętych czynnościami oraz w nich uczestniczących oraz rodzaj i wynik czynności.
2. Na żądanie osoby poddanej kontroli osobistej albo przedstawiciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego policjant sporządza protokół przeprowadzonych czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia. "


Pozdr

rYba
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=14117